Vegetačné strechy sú užitočné pre budovy aj ich okolie

Oproti tradičným strechám majú niekoľko výhod. Chránia budovu pred tepelnými výkyvmi a vplyvmi počasia. Zadržiavajú zrážkovú vodu, následným vyparovaním ochladzujú okolité prostredie a zvlhčujú vzduch.

V posledných rokoch sú aj u nás teplé a suché letá. Jedným z hlavných prínosov vegetačných striech je, že počas extrémneho počasia, či už je to slnko alebo dažde, zachytávajú ich účinky. To spríjemňuje bývanie v takýchto budovách oproti prehriatym domom s klasickými strechami.

Počas návalových dažďov vsiakne väčšina vody do vrstiev vegetačného súvrstvia a zostáva v nich. Prebytočná voda odteká do kanalizácie, ale s miernym oneskorením a regulovane. Vegetačné strechy takto znižujú návalové odtoky. V suchých dňoch potom rastliny využívajú naakumulovanú vodu, čo je veľká výhoda.

Vegetačné strechy na našich stavbách

Strechy, ktoré inštalujeme na komplexe Euroterrace a na bytovom dome Zelený dvor sú prekryté tepelnou izoláciou, hydroizoláciou z PVC, konštrukcia je finálnou úpravou zaťažená buď štrkom alebo intenzívnou a extenzívnou zeleňou.

Na budove Euroterrace sú tri hlavné strechy, dve sú na vežiach A a B, jedna (najväčšia s rozlohou približne 1 600 metrov štvorcových) je nad polyfunkčným centrom. Všetky sú vegetačné, buď extenzívne alebo intenzívne, okrem ôsmeho poschodia, tam je len zásyp kamením.

Na miestach, kde budú mať klienti predzáhradky, bude intenzívna zeleň s hrúbkou substrátu 20 centimetrov. Zavlažovaná bude priamo kvapôčkovou závlahou. Zavlažovanie si bude riadiť majiteľ podľa toho, čo si chce vysadiť.

Zvyšok striech bude s extenzívnou zeleňou, čiže s trvanlivými, suchomilnými, rastlinami, ktoré nepotrebujú až toľko závlahy. Tu bude hrúbka substrátu od 5 do 20 centimetrov. Záleží to od skladby a spádu strechy, aj od ďalších ukazovateľov.

Intenzívne a extenzívne strechy

Rozdiel medzi nimi je v tom, že intenzívna strecha je pravidelne zavlažovaná a je na nej väčšinou viac rastlín. Na extenzívnej sú len rastliny, ktoré nepotrebujú veľa vlahy. Odlišujú sa aj z vizuálneho hľadiska. Intenzívna strecha vyzerá takmer ako záhrada, na extenzívnej je rastlín menej, sú redšie.

Všetky jej vrstvy zelenej strechy sú kryté pred priamym slnečným svetlom, preto nie sú tak namáhané a ich trvanlivosť je oveľa dlhšia ako pri klasických krytoch vrchnej časti budov. Musí však byť zabezpečená proti prerastaniu koreňov, inak by po čase neplnila svoju funkciu.

S pribúdajúcimi rokmi sa vegetačné strechy využívajú na čoraz viac stavbách. Okrem obytných budov a kancelárskych priestorov si ich dnes ľudia dávajú aj na svoje rodinné domy alebo napríklad garáže. Okrem toho majú význam pre biodiverzitu. Prispievajú k životu rastlín a živočíchov v mestách. Je to jeden z nástrojov, ako zmierniť následky zástavby v mestách na úkor zelených plôch.

Podľa výskumov by práve vegetačné, alebo zelené, strechy mali byť v budúcnosti jedným z kľúčových faktorov pri zmierňovaní negatívnych vplyvov otepľovania v mestách.