Okná sú dušou každej stavby

Keď na hrubú stavbu namontujú okná, už vtedy získava svoj ráz.

Okná a ich sklenená výplň sú podstatnou súčasťou každej budovy, aj keď nie vždy sa im dáva priorita. Slúžia nielen po estetickej, ale aj po funkčnej stránke, veď energetická úspora stavby dnes patrí medzi najdôležitejšie ukazovatele.

V minulosti sa používali hlavne drevené rámy. Dnes ide vývoj dopredu, hľadajú sa nové materiály a spôsoby montáže. Aktuálnym trendom sú hliníkové a drevohliníkové okná. Sú finančne trochu náročnejšie, ale majú výhody, ktoré klienti určite ocenia a využijú. Tieto materiály sa používajú hlavne pri väčších rozmeroch.

Veľmi dôležitý je aj správny technologický postup montáže výplní stavebných otvorov. Často sa stretávame s tým, že viaceré, aj veľké, firmy nedodržiavajú normy a spôsob ich montovania. V tom prípade môže dôjsť k netesnosti a z toho vznikajú rôzny typy porúch. Môžete si kúpiť aj najdrahšie okná, ale ak ich nenamontujete správe, tak sú to v podstate vyhodené peniaze.

Euroterrace a trojsklá

Aj preto sa investor rozhodol zvoliť na stavbe obytnej budovy Euroterrace kvalitnejšie a lepšie materiály. Ide o drevohliníkové okná, z ktorých budú mať klienti aj estetické benefity. Čo sa týka výplne, využíva sa tu trojsklo. Má tú výhodu oproti dvojsklu, ktoré sa používalo v ostatných dekádach, že má výrazne lepšie izolačné a hlavne protihlukové vlastnosti. Veľmi dobre dokáže odizolovať napríklad aj rušnú ulicu v centre mesta.

Nejdeme cestou robiť veci čo najlacnejšie a vyťažiť čo najviac, ale použiť kvalitnejšie materiály a bude to naozaj fungovať. Keď stavbu dokončíme, bude to kvalitné dielo, čo nie je v developerských projektoch štandardné.

Pri odovzdávaní stavby sa postupne kontroluje každé jedno okno, či je dobre namontované. Dá sa to skontrolovať predtým, ako urobia omietky, potery a fasády. Potom to už nie je možné, už sa ukážu len poruchy.

Zaujímavosťou trojskiel je, že sa zahmlievajú zvonku. Stáva sa to hlavne ráno a je to známka, že okná sú funkčné.

Tesnenie, žalúzie a zaujímavosti

Ďalšou dôležitou vecou, a to vie o výplniach stavebných otvorov len málokto, je ich tesnenie. Gumičky okolo okien treba tiež po niekoľkých rokoch meniť. Dochádza tu k únave materiálu a potom k netesnostiam pomedzi rámy. Treba to kontrolovať, prípadne dať vymeniť, je to otázka pár desiatok eur.

Je známe, že cez okná dochádza k strate tepla, ale hlavne v letnom období je tomu naopak – dochádza k tepelným ziskom. Preto je dôležité zabezpečiť ich proti prehrievaniu, napríklad vonkajšími žalúziami. Na Euroterrace je to vyriešené tak, že robíme predprípravu, v rámci ktorej sú nad oknami spravené žalúziové priestory.

Ak nie je urobená táto príprava, je montovanie žalúzií časovo aj finančne náročnejšie. Platí to aj po estetickej stránke, ak si ich klienti dorábajú sami. Ak majú predprípravu, je to pre nich oveľa jednoduchšie.

V minulosti bolo hlavnou úlohou zabezpečiť v budovách vykurovanie. V domoch bolo chladno a veľké investície išli do toho, aby sa budova vykúrila. Dnes sú zateplenia tak výkonné, že budovy dokážu teplo v sebe veľmi dobre udržať. Často stačí, že sú v dome ľudia, svieti sa tam, a teplo sa udrží len na základe týchto skutočností. Väčšie financie sa dnes vynakladajú na chladenie budov.