O nás

Začiatky sme zamerali na zviditeľnenie sa – drobné stavebné úpravy v okruhu blízkych a známych, nákup a zabudovanie stavebného tovaru (materiálu) s cieľom vytvoriť hotový produkt pre objednávateľa.

Plynule sme prešli do pozície subdodávateľa pre generálneho dodávateľa. Po približne dvoch rokoch profesionálnej práce a skúseností sme dostali ponuku stať sa generálnym dodávateľom pre: – pozemné staviteľstvo – rodinné domy, rekreačné budovy, polyfunkčné budovy… – líniové stavby – prípojky (plyn, voda, kanalizácia, elektro…), spevnené plochy (prístupové cesty, parkoviská, chodníky…)

Od založenia spoločnosti je naším cieľom využívať obnoviteľné zdroje a v čo najväčšej miere ich zahŕňať do projektov. Prešli sme obdobím dovzdelávania sa v oblasti pasívnej výstavby.

Nasledovalo obdobie tvrdej skúšky, počas ktorej hodnotili naše diela objednávatelia, širšia verejnosť i my sami. Pracovný kolektív sa obmieňal priamo úmerne s víziou dosahovať čo najlepšie výsledky.

Súbežne vykonávame generálny stavebný dozor.

Naša spoločnosť v nedávnej dobe odovzdala k plnej spokojnosti investora projekt Vodojem Mlynica. Momentálnou výzvou sú projekty Zelený dvor – Obchodná ulica Bratislava. Na objekte sa začalo aktívne pracovať na začiatku tohto roka.

Vytváranie výnimočných stavieb

Od založenia spoločnosti bolo cieľom využívať obnoviteľné zdroje a v čo najväčšej miere ich zahŕňať do projektov.

je najpoužívanejší systém hodnotenia zelených budov na svete. LEED, ktorý je dostupný prakticky pre všetky typy budov, poskytuje rámec pre zdravé, efektívne a nákladovo úsporné zelené budovy.

Leadership Team

V našej spoločnosti sa môžete spoľahnúť na stabilný kolektív, ktorý má kredit v rozsahu vzdelania a skúseností s praxou, tak v administratívnej ako aj vo výrobnej časti.

V závislosti od zväčšujúceho sa objemu práce náš kolektív neustále dovzdelávame a rozširujeme.

Začnite s nami stavať

Roman Slyško
CEO
slysko@slossbau.sk

Roman Slyško / CEO /
Kontaktné údaje

Ing. Pavol Cabadaj
výrobný riaditeľ
+421 908 403 174
cabadaj@slossbau.sk

Ing. Pavol Cabadaj / výrobný riaditeľ /
Kontaktné údaje

Mgr. Róbert Capko
obchodný riaditeľ
+421 908 146 477
robert.capko@slossbau.sk

Mgr. Róbert Capko / obchodný riaditeľ /
Kontaktné údaje

Andrej Súkeník
vedúci dopravy, rozpočtár
+421 949 084 954
sukenik@slossbau.sk

Andrej Súkeník / vedúci dopravy, rozpočtár /
Kontaktné údaje

Janka Capková
office manager
+421 944 115 111
capkova@slossbau.sk

Janka Capková / office manager /
Kontaktné údaje

Mgr. Miroslava Lašútová
accountant a mzdový úsek
+421 907 417 869
financie@slossbau.sk

Mgr. Miroslava Lašútová / accountant /
Kontaktné údaje

Patrik Škorvánek
stavbyvedúci, project manager
+421 905 391 347
skorvanek@slossbau.sk

Patrik Škorvánek / stavbyvedúci, project manager /
Kontaktné údaje

Ján Capko
stavebný majster
+421 949 133 443
capko@slossbau.sk

Ján Capko / stavebný majster /
Kontaktné údaje

Ing. Vladimír Vlčák
stavbyvedúci, project manager
+421 951 020 384
vlcak@slossbau.sk

Ing. Vladimír Vlčák / stavbyvedúci, project manager /
Kontaktné údaje

Rastislav Súkeník
stavebný majster
+421 904 562 307

Rastislav Súkeník / stavebný majster /
Kontaktné údaje

Martin Lodňan
stavebný majster
+421 905 724 086

Martin Lodňan / stavebný majster /
Kontaktné údaje

Budovanie vzťahov je dôležité

Dobré vzťahy sú dôležité nielen pre firmu, ktorá ocení každého spoľahlivého dodávateľa či partnera, ale aj medzi zamestnancami naprieč všetkými úrovňami.

TEAM
building

Generálny dodávateľ objektu Euroteracce Žilina

Generálny dodávateľ objektu Zelený dvor Bratislava

Dosiahnuté
ciele

Spoločnosť bola založená
v roku 2012 a v jej histórii
je viacero úspešných projektov

O nás

Bolo dôležité sa zviditeľniť – drobné stavebné úpravy v okruhu blízkych 
a známych, nákup a zabudovanie stavebného tovaru (materiálu) s cieľom vytvoriť hotový produkt pre objednávateľa.

V krátkom čase nám začali prichádzať ponuky od generálnych dodávateľov.

Po približne dvoch rokoch profesionálnej práce a skúseností sa rozsah ponúk znásobil.
– pozemné staviteľstvo – rodinné domy, rekreačné budovy, polyfunkčné budovy…
– líniové stavby – prípojky (plyn, voda, kanalizácia, elektro…), spevnené plochy (prístupové cesty, parkoviská, chodníky…)

Čo nám umožnilo stavať sa do pozície generálneho dodávateľa.

Nasledovalo obdobie tvrdej skúšky, počas ktorej hodnotili naše diela objednávatelia, širšia verejnosť i my sami. Pracovný kolektív sa obmieňal priamo úmerne s víziou dosahovať čo najlepšie výsledky.

Od založenia spoločnosti je naším cieľom využívať obnoviteľné zdroje 
a v čo najväčšej miere ich zahŕňať do projektov. Neustále prechádzame obdobím dovzdelávania a zdokonaľovania a v čo najväčšej miere zahŕňať naše skúsenosti do projektov.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti je výkon stavebného dozora.

SLOSSBAU v nedávnej dobe odovzdal k plnej spokojnosti investora projekt Penzión Walddorf Nová Lesná a Vodojem Mlynica.

Aktuálnou výzvou sú projekty bytového domu Zelený dvor Obchodná ulica Bratislava, EUROTERRACE Žilina, IBV Mlynica a Rekonštrukcia klientskeho centra ZSE Nitra.

Instagram

LinkedIn

Vytváranie výnimočných stavieb

Od založenia spoločnosti bolo cieľom využívať obnoviteľné zdroje a v čo najväčšej miere ich zahŕňať do projektov.

je najpoužívanejší systém hodnotenia zelených budov na svete. LEED, ktorý je dostupný prakticky pre všetky typy budov, poskytuje rámec pre zdravé, efektívne a nákladovo úsporné zelené budovy.

Leadership Team

V našej spoločnosti sa môžete spoľahnúť 
na stabilný kolektív, ktorý má kredit 
v rozsahu vzdelania a skúseností s praxou, 
tak v administratívnej ako aj vo výrobnej časti.

V závislosti od zväčšujúceho sa objemu práce náš kolektív neustále dovzdelávame a rozširujeme.

Začnite s nami stavať

Roman Slyško
CEO
slysko@slossbau.sk

Roman Slyško / CEO /
Kontaktné údaje

Ing. Pavol Cabadaj
výrobný riaditeľ
+421 908 403 174
cabadaj@slossbau.sk

Ing. Pavol Cabadaj / výrobný riaditeľ /
Kontaktné údaje

Mgr. Róbert Capko
obchodný riaditeľ
+421 908 146 477
robert.capko@slossbau.sk

Mgr. Róbert Capko / obchodný riaditeľ /
Kontaktné údaje

Andrej Súkeník
vedúci dopravy, rozpočtár
+421 949 084 954
sukenik@slossbau.sk

Andrej Súkeník / vedúci dopravy, rozpočtár /
Kontaktné údaje

Janka Capková
office manager
+421 944 115 111
capkova@slossbau.sk

Janka Capková / office manager /
Kontaktné údaje

Mgr. Miroslava Lašútová
accountant a mzdový úsek
+421 907 417 869
financie@slossbau.sk

Mgr. Miroslava Lašútová / accountant /
Kontaktné údaje

Patrik Škorvánek
stavbyvedúci, project manager
+421 905 391 347
skorvanek@slossbau.sk

Patrik Škorvánek / stavbyvedúci, project manager /
Kontaktné údaje

Ján Capko
stavebný majster
+421 949 133 443
capko@slossbau.sk

Ján Capko / stavebný majster /
Kontaktné údaje

Ing. Vladimír Vlčák
stavbyvedúci, project manager
+421 951 020 384
vlcak@slossbau.sk

Ing. Vladimír Vlčák / stavbyvedúci, project manager /
Kontaktné údaje

Rastislav Súkeník
stavebný majster
+421 904 562 307

Rastislav Súkeník / stavebný majster /
Kontaktné údaje

Martin Lodňan
stavebný majster
+421 905 724 086

Martin Lodňan / stavebný majster /
Kontaktné údaje

Budovanie vzťahov je dôležité

Dobré vzťahy sú dôležité nielen pre firmu, ktorá ocení každého spoľahlivého dodávateľa či partnera, ale aj medzi zamestnancami naprieč všetkými úrovňami.

TEAM
building

Generálny dodávateľ
objektu Euroteracce Žilina

Generálny dodávateľ
objektu Zelený dvor Bratislava

Dosiahnuté
ciele