Najväčšou hodnotou sú ľudia

Na základe mojich dlhoročných pracovných skúseností viem posúdiť, že v každej oblasti života, či už v súkromnej alebo pracovnej, je dôležitý ľudský faktor a medziľudské vzťahy.

Práve preto si vážim každý zmluvný vzťah, ktorý uzatvorím so subdodávateľmi a aj s investormi.

Môj kolektív pozostáva z ľudí, na ktorých sa môžem za každých okolností spoľahnúť, lebo viem, že všetky svoje skúsenosti a vedomosti využijú naplno pri plnení pracovných úloh.

„Každý jeden z nich je dôležitý.“

Neviem dať zamestnancom všetko, to ani nejde, ale musím vidieť, že sú spokojní, práca ich napĺňa a cítia sa v nej dobre.

Ak chcete mať podnikanie pevne v rukách, tak celoživotné sebavzdelávanie je nevyhnutnosťou, o čom som sa osobne presvedčil v posledných rokoch.

A preto naň kladiem dôraz aj u mojich zamestnancov, čo mi dáva záruku do budúcnosti v rozvoji a napredovaní mojej spoločnosti.

Ďakujem, že ste…

Ďakujem, že sme…

Roman Slyško, CEO