IBV Mlynica

Na ploche viac ako 170 000 m2 v obci Mlynica dohliadneme ako stavebný dozor na kompletnú infraštruktúru, stavebnú pripravenosť pre prístupové cesty a mostné telesá. Súčasťou projektu sú líniové stavby, voda, elektrifikácia, plynofikácia, splašková a dažďová kanalizácia. Neoddeliteľnou súčasťou je finálna povrchová úprava komunikácií.

Lokácia
Podtatranská obec Mlynica
Objekt zahŕňa
135 stavebných parciel
V blízkosti
Na hranici TANAPu
10 km od mesta Poprad
8 km od mesta Vysoké Tatry
Doprava
Do 5 km napojenie na diaľnicu D1 Letisko Poprad Tatry je vzdialené 
5 km
Pozemky s rozlohou
od 600 m2