Ekologické stavby, to nie sú len zelené strechy

V spoločnosti Slossbau sme nastavení tak, že zodpovedný prístup k prostrediu, v ktorom žijeme, je pre nás samozrejmosťou. Snažíme sa, aby naše stavby zanechali na životnom prostredí čo najmenšiu stopu.

Zelená strecha či zeleň, ktorá je súčasťou stavby, sú takisto veľmi dôležité, ale sú už len akousi čerešničkou na torte. Dôležité je využitie ekologických zdrojov energií, ktoré sú tvorené slnečnou energiou, tepelným čerpadlom, rekuperáciou vzduchu, odovzdávaním energie do priestoru v takej miere, ako si spotrebitelia žiadajú. Takto vnímame zelené stavby.

Týmto rozmerom našej práce sme sa začali zaoberať už pred viac ako 10 rokmi, absolvovali sme niekoľko školení so špičkovými odborníkmi. Náš projekt, objekt Euroterrace, získal certifikát LEED v4, ale nie je to niečo, čo by vnášalo nového ducha do našej spoločnosti. Je to len zviditeľnenie toho, čo je pre nás podstatné. Všetky objekty, ktoré tvoríme, majú tento kontext. Zabudovávame do nich zelené energie, tepelné čerpadlá, fotovoltaiku, rekuperáciu, ktorej úlohou je v čo najvyššej miere zachytávať straty tepla.

Počas výstavby alebo rekonštrukcie budov nevytvárame čierne skládky odpadu, nevyhadzujeme ho ani na miesta, kam nepatrí. Všetok odpad separujeme a odovzdávame na vopred určené miesta. Sú to ďalšie náklady, ale je to aj o zodpovednom prístupe.

Recyklácia odpadu je pri stavbe veľmi podstatná. V stavebníctve väčšinou nie je možné pracovať bez toho, aby ste neprodukovali odpad. Už pri kalkulácii počítame s takzvaným stratným, je to časť materiálu, ktorá ostáva ako odpad pri tvorbe stavby.

Zelená stavba nie je len o tom, že má zelenú strechu, ktorá zabraňuje jej prehrievaniu. Dôležité je využitie zelených energií, zodpovedné spracovanie odpadu a prístup k životnému prostrediu.