Vegetačné strechy sú užitočné pre budovy aj ich okolie

Oproti tradičným strechám majú niekoľko výhod. Chránia budovu pred tepelnými výkyvmi a vplyvmi počasia. Zadržiavajú zrážkovú vodu, následným vyparovaním ochladzujú okolité prostredie a zvlhčujú vzduch.

Okná sú dušou každej stavby

Okná a ich sklenená výplň sú podstatnou súčasťou každej budovy, aj keď nie vždy sa im dáva priorita. Slúžia nielen po estetickej, ale aj po funkčnej stránke, veď energetická úspora stavby dnes patrí medzi najdôležitejšie ukazovatele.

Ekologické stavby, to nie sú len zelené strechy

V spoločnosti Slossbau sme nastavení tak, že zodpovedný prístup k prostrediu, v ktorom žijeme, je pre nás samozrejmosťou. Snažíme sa, aby naše stavby zanechali na životnom prostredí čo najmenšiu stopu.

Najväčšou hodnotou sú ľudia

Na základe mojich dlhoročných pracovných skúseností viem posúdiť, že v každej oblasti života, či už v súkromnej alebo pracovnej, je dôležitý ľudský faktor a medziľudské vzťahy. Práve preto si vážim každý zmluvný vzťah, ktorý uzatvorím so subdodávateľmi a aj s investormi.